The Wendish Research Exchange
Not logged in [Login ]
Go To Bottom

Printable Version  
Author: Subject: 14. Zady Našej Pjecy - Mosquito Song - Zorty (Spaß)
mersiowsky
Super Administrator
*********
Posts: 2161
Registered: 2-13-2011
Member Is Offline


[*] posted on 10-19-2016 at 01:10 PM
14. Zady Našej Pjecy - Mosquito Song - Zorty (Spaß)


14. Zady našej pjecy
(Children’s song, Nature)


Written by Handrij Zejler

Music: Allegretto

1. Za-dy na-šej’ pje-cy kun-two-ry hra-ja,
kun-two-ry hra-ja,
čer-wje-ne, ze-le-ne su-kni-čki ma-ja,
čer-wje-ne, ze-le-ne su-kni-čki ma-ja.

2. We tej našej luži žaby rjechtaja,
žaby rjechtaja,
šěre a zelene kabatki maja,
šěre a zelene kabatki maja.

3. Zady našej kólnje wrobliki twarja,
wrobliki twarja,
na słabe žito a na burow swarja,
na słabe žito a na burow swarja.

4. We tej našej brὀžni šere myše pišča,
šere myše pišča,
k nalěću žito na drohuto ćišća,
k nalěću žito na drohuto ćišća.

5. We tej našej pšeńcy pocpula so chowa,
pocpula so chowa,
kup mi lik, kup mi lik, Juračko! woła,
kup mi lik, kup mi lik, Juračko! woła.

6. (Texan) Zady našohʼ pola wjelki wuja,
wjelki wuja,
čerwjene, zelene wopuški maja,
čerwjene, zelene wopuški maja.


{align=center]14. Mosquito Song
Zorty (Spaß)[/align]


Translated by Charles Wukasch and Gertrude Mahling

1. Behind our stove, the mosquitoes are playing,
the mosquitos are playing.
They have red and green skirts.
They have red and green skirts.

2. In our pond, the frogs are croaking.
the frogs are croaking.
They're washing their dirty clothes.
They're washing their dirty clothes.

3. Behind our shed, the sparrows are nesting.
the sparrows are nesting.
They eat the wheat and anger the farmers.
They eat the wheat and anger the farmers.

4. In our barn, the mice are squeaking.
the mice are squeaking.
When spring comes, they eat wheat, too.
When spring comes, they eat wheat, too.

5. Waiting for translation.
6. Behind our field, the wolves are howling,
the wolves are howling,
They have little red and green tails
They have little red and green tails.Attachment: Mosquito Song (170kB)
This file has been downloaded 71 times

Attachment: 14. Zady nasej pjecy Chorale.mp2 (814kB)
This file has been downloaded 65 times
View user's profile View All Posts By User

  Go To Top


XMB Forum Software © 2001-2011 The XMB Group